M-POWER מודה לך שבחרת לבחון תהליך משותף לצמיחה אישית ו/ או עסקית !
הכרת אותנו על קצה המזלג דרך האתר. נשמח אם תעזר /י לנו להכיר אותך מעט :

באיזה תחום תעדיף להתמקד בעבודה המשותפת שלנו?:
מה הדבר, שאם היה אפשרי כיום, היה משנה עבורך הכל?:
מה הנכס העיקרי שיש כיום לך כאדם? כחברה?:
שם פרטי:
משפחה:
שם חברה / עסק:
טלפון:
טלפון נייד:
כתובת מייל:
iris@m-power.co.il Skype: iris.strassman Cell: +972-54-5422900
© כל הזכויות שמורות - אין לעשות שימוש בתוכן במלואו או בחלקו ללא קבלת אישור מראש ובמפורש מאיריס שטרסמן, m-power
Product A