חניכת עתודה ניהולית


בניית כישורי הניהול, הן מבחינת כלים והן כישורי הניהול-האנושי אישי של גורמי מפתח בארגון אשר הארגון מסמן אותם כ"כוכבים" ובעלי פוטנציאל הצמיחה בו. השקעה בעתודה כזו, מעניקה לארגון עצמה ויציבות, ובה בעת שהיא מחזקת את העובד ומבססת את מחויבותו לחברה, היא מסייעת לפיתוח הארגון "מלמטה" ובונה בארגון מנועי צמיחה אנושיים.

 

 

למידע נוסף ראה גם אימון בכירים

iris@m-power.co.il Skype: iris.strassman Cell: +972-54-5422900
© כל הזכויות שמורות - אין לעשות שימוש בתוכן במלואו או בחלקו ללא קבלת אישור מראש ובמפורש מאיריס שטרסמן, m-power
Product A