אימון קבוצתי

האימון הקבוצתי, נשען על התפיסה האומרת כי "השלם גדול מסך חלקיו", וכי תהליך הנעשה בקבוצה, בין אם בקבוצה הומוגנית, אימון צוות העובד יחד, או אימון כחלק מתהליך עיסקי כולל.

האימון האישי, הנעשה במקביל לאימון הקבוצתי, מאפשר לכל פרט בקבוצה לחוות לא רק את התהליך האישי שלו, כי אם גם לראות בתהליכי חבריו לקבוצה שיקוף ומראה למצבים עמם הוא מתמודד, כלי נוסף להתבוננות פנימית והגדרה אישית של מטרות ויעדים , ובאימוני צוות ויחידות עסקיות הומוגניות יש בעבודה כזו הבטחה להפנמה ורתימה של כל הגורמים הרלבנטיים לאותם יעדים ומטרות ארגוניות.

iris@m-power.co.il Skype: iris.strassman Cell: +972-54-5422900
© כל הזכויות שמורות - אין לעשות שימוש בתוכן במלואו או בחלקו ללא קבלת אישור מראש ובמפורש מאיריס שטרסמן, m-power
Product A